Klimatické zmeny ovplyvňujú biodiverzitu v chránených oblastiach po celom svete

Nedávna štúdia publikovaná v časopise  Environmental Research Letters poskytla nové poznatky o vývoji stratégií ochrany klímy.  Štúdiom globálnej siete chránených oblastí výskumníci zhodnotili potenciál zmien v tom, kde rastliny a zvieratá žijú v dôsledku klimatických zmien. Ich zistenia naznačujú, že sú potrebné strategické plány ochrany, ktoré presahujú medzinárodné hranice a chránia ohrozené druhy. „Ako sa planéta stále otepľuje, očakávame, že sa množstvo druhov presunie z niektorých chránených oblastí do iných, pretože v reakcii na zmenu klímy posunú svoje areály,“ uviedol hlavný autor štúdie Sean Parks, výskumný ekológ z USDA Forest. Výskumná stanica služby Rocky Mountain. Dr Parks a jeho kolegovia zistili, že niektoré druhy, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v chránených oblastiach, možno budú musieť čoskoro prekročiť medzinárodné hranice, aby našli vhodnejšie klimatické podmienky. Počas týchto migrácií môžu čeliť fyzickým aj nefyzickým prekážkam, od hraničných prekážok až po nekonzistentné politiky ochrany v rôznych regiónoch a krajinách. (Nicolasa Guillota)