Správa o emisnej medzere za rok 2023

V správe sa uvádza, že od podpísania Parížskej dohody v roku 2015 došlo k pokroku. Emisie skleníkových plynov v roku 2030, na základe platných politík, sa v čase prijatia dohody podľa predpokladov zvýšia o 16 percent. Dnes je plánovaný nárast o 3 percentá.  Predpovedané emisie skleníkových plynov v roku 2030 však musia stále klesnúť o 28 percent v prípade 2°C podľa Parížskej dohody a o 42 percent v prípade 1,5°C. V súčasnosti by úplná implementácia bezpodmienečných národne stanovených príspevkov (NDC) vykonaných v rámci Parížskej dohody posunula svet na cestu k obmedzeniu nárastu teploty na 2,9 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami v tomto storočí. Úplná implementácia podmienených NDC by to znížila na 2,5 °C. Správa vyzýva všetky štáty, aby urýchlili transformáciu nízkouhlíkového rozvoja v rámci celej ekonomiky. Krajiny s väčšou kapacitou a zodpovednosťou za emisie budú musieť prijať ambicióznejšie opatrenia a podporovať rozvojové krajiny, ktoré sa usilujú o rozvoj rozvoja s nízkymi emisiami. (UNEP)