Globálna udržateľnosť a investície do klímy sa v roku 2023 udržia na stabilnej úrovni

V roku 2023 väčšina investícií do startupov klesla, ale oblasti zamerané na čisté technológie a udržateľnosť nečelili takému poklesu. Podľa údajov z Crunchbase sa tento rok celosvetovo investovalo približne 13,9 miliardy dolárov do spoločností, ktoré pracujú na veciach, ako je recyklácia batérií a vývoj plodín, ktoré šetria vodu. Táto investícia je podobná ako v minulom roku. Ich analýza sa zameriava na financovanie globálnej udržateľnosti v roku 2023 v porovnaní s poslednými 4 rokmi. Vyššie uvedený graf zobrazuje celkovú výšku investícií v miliardách dolárov a celkový počet kôl (363).  V Spojených štátoch urobilo financovanie špecificky zamerané na udržateľnosť tento rok väčší krok späť, ako je uvedené nižšie. Investície do čistých technológií však neklesli tak výrazne ako v mnohých iných oblastiach. A fondy venované tejto oblasti stále aktívne podporujú nové projekty. (Jennifer L).