Nová štúdia zistila súvislosť medzi klimatickými zmenami a extrémnymi poveternostnými udalosťami

Zhrnutie: Nedávna štúdia objavila silnú koreláciu medzi klimatickými zmenami a výskytom extrémnych poveternostných udalostí. Výskum je v rozpore s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré zamietli priamu súvislosť medzi týmito dvoma faktormi. Podľa novej prevratnej štúdie sú dôkazy spájajúce zmenu klímy s extrémnymi poveternostnými udalosťami nepopierateľné. Štúdia, ktorú uskutočnil tím renomovaných vedcov, spochybňuje predchádzajúci výskum, ktorý bagatelizoval súvislosť medzi klimatickými  zmenami a extrémnym počasím. Výskumníci skúmali údaje z rôznych zdrojov vrátane teplotných záznamov, atmosférických údajov a vzorcov počasia. Objavili jasný vzorec, ktorý odhaľuje, že s nárastom emisií skleníkových plynov sa zvyšuje aj frekvencia a intenzita extrémnych poveternostných udalostí. Zistenia štúdie zdôrazňujú naliehavú potrebu okamžitých opatrení na zmiernenie účinkov zmeny klímy. (Gabriel Botha)