Nová cesta k trvalo udržateľnému priemyselnému rozvoju uprostred klimatických zmien

Summit COP28, ktorý v súčasnosti prebieha v Spojených arabských emirátoch, upriamil pozornosť na škodlivé účinky klimatických zmien v rozvojových ekonomikách vrátane Južnej Afriky. Pre krajinu, ktorá si zvykla na sviatočné obdobie, často charakterizované dažďom a chladným počasím, sú znaky rýchlo sa meniaceho fenoménu počasia teraz hrozivé – vplyv klimatických zmien je bolestne transparentný. V skutočnosti je celý región južnej Afriky v agónii El Niño – premenlivosti súvisiacej s klímou, ktorá pravdepodobne ovplyvní poľnohospodársku a potravinársku výrobu. Slabé zrážky by mohli potenciálne ovplyvniť výnosy plodín – najmä v slobodnom štáte, KwaZulu-Natal (KZN), severozápade a Limpopo. To zodpovedá len fyzickým rizikám zmeny klímy. Reakcie rozvinutých krajín na zmenu klímy navyše predstavujú riziko prechodu pre rozvojové ekonomiky. Napríklad mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc Európskej únie zavedený v októbri 2023 by mohol podkopať konkurencieschopnosť exportu z Južnej Afriky, ak sa priemysel nezmení. Ak by sa toto riziko naplnilo, ďalej by to ovplyvnilo slabú ekonomickú výkonnosť krajiny. (Joanne Bate)