EÚ nastaví vysokú latku v rokovaniach o zmene klímy

Európska únia sa chystá nastaviť „vyššiu latku“ v rokovaniach o zmene klímy, pričom chce podnietiť začiatok konca fosílnych palív, uvádza sa v prejave európskeho komisára pre klimatické opatrenia na Konferencii zmluvných strán Organizácie Spojených národov. v Dubaji. Wopke Hoekstra hovoril v posledný deň technickej fázy COP28. Pripomenul, že „na COP28 máme viac ako 190 strán a potrebujeme, aby všetky tieto strany, všetky tieto strany súhlasili s postupným vyraďovaním fosílnych palív“. Akákoľvek dohoda vychádzajúca z COP musí byť takmer jednomyseľná.  Postupné vyraďovanie fosílnych palív získava podporu malých ostrovných štátov a iných rozvojových krajín. Počas COP vystúpila aj španielska podpredsedníčka vlády Teresa Ribera , keďže jej krajina predsedá Európskej únii. Potvrdila tiež, že „Európska únia uľahčuje to, čo prezident [COP28, sultán al-Jaber ] povedal, že chce dosiahnuť v tomto veľmi presnom okamihu: historický zlom v tomto veľmi kritickom desaťročí. Ribera tiež nazval al-Jabera, aby bol viac než len „čestným maklérom“ a viedol rozhovory smerom k ambicióznej dohode s jeho vedením. (Giacomo Fracassi)