COP28, globálne stretnutie o zmene klímy, presadzuje viac dreva v stavebníctve

Uvedomujeme si, že drevo z udržateľne obhospodarovaných lesov poskytuje klimatické riešenia v stavebnom sektore, zaväzujeme sa do roku 2030 presadzovať politiky a prístupy, ktoré podporia nízkouhlíkové stavebníctvo a zvýšia využívanie dreva z udržateľne obhospodarovaných lesov v zastavanom prostredí. Výsledkom takýchto politík a prístupov bude zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie uloženého uhlíka. Predseda ISFC Dr. David Brand povedal: „Stavebný sektor a zastavané prostredie tvoria viac ako tretinu celosvetových emisií a je dôležité, aby krajiny rýchlo pristúpili k znižovaniu emisií uhlíka a zvyšovaniu ukladaného uhlíka používaním oveľa väčšieho množstva dreva. budov. Musíme tiež nahradiť plasty výrobkami na báze vlákien a zaviesť udržateľne vyrábané biologické materiály vo veľkom rozsahu do textílií, palív a farmaceutických výrobných systémov.  Sme radi, že v podpornej dokumentácii k tomuto oznámeniu sa konkrétne odkazuje na Medzinárodnú koalíciu udržateľného lesného hospodárstva.“* (Larryho Adamsa)