Odstráni klimatická zmena skutočne fosílne palivá a ich ekonomický význam?

V Dubaji v Spojených arabských emirátoch (30. novembra – 12. decembra) v súčasnosti prebieha 28. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 28). Cieľom tejto konferencie je nadviazať na predchádzajúce úspechy a pripraviť pôdu na efektívne riešenie globálnej výzvy zmeny klímy. To by malo zahŕňať postupné vyraďovanie fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn). Určite si spomeniete, že na COP27 nebolo rozhodnuté postupne vyradiť fosílne palivá, ale znížiť ich používanie. Keďže mnohí svetoví lídri, ktorí sa zúčastňujú alebo oslovujú COP28, naďalej vyzývajú na odstránenie fosílnych palív, je zrejmé, že napriek jasnému a súčasnému nebezpečenstvu a apokalyptickým predpovediam závislosť na fosílnych palivách pretrváva. (Elizabeth Morgan)