Svetová banka sa snaží certifikovať uhlíkové kredity pre väčšiu dôveryhodnosť

Svetová banka má totiž v nadchádzajúcich mesiacoch v úmysle zaviesť mechanizmus vydávania osvedčení pre uhlíkové kredity generované lesníckymi projektmi, ktorých cieľom bude zvýšiť dôveryhodnosť trhov s uhlíkom. Ako to bolo, povesť uhlíkových kreditov utrpela v minulom roku sériu silných úderov, keď vyšetrovania spochybňovali ich kvalitu a schopnosť poskytnúť zmysluplný vplyv na klímu.  Napriek tomu existuje do očí bijúca, všeobecne uznávaná potreba nasmerovať finančné prostriedky do chudobnejších regiónov, o ktorej sa Banga domnieva, že ju možno dosiahnuť iba zvýšením transparentnosti a dôveryhodnosti dobrovoľných trhov s uhlíkom (VCM). Podľa svojho nového prezidenta Svetová banka plánuje vytvoriť dôveryhodné úvery s lepšou cenou, čo umožní, aby sa zdroje „pohli správnym smerom“. Oznámený krok nielen pomôže priniesť väčšiu štruktúru do VCM, ale je súčasťou Bangovej stratégie reformovať takmer 80-ročnú finančnú inštitúciu, na ktorú bol začiatkom tohto roka zvolený radou guvernérov banky. (Violet George)