Zákon Net Zero Industry Act zabezpečí Európe úžitok z jej vlastných inovácií

Dňa 25. októbra 2023 NZIA hlasovala v parlamentnom výbore ITRE, čo je kľúčový krok ku konečnému schváleniu spisu, ktorý pomáha posilniť konkurencieschopnosť európskeho sektora čistých technológií. Vodík so širokou škálou aplikácií a potenciálom dekarbonizácie je zahrnutý do legislatívy ako strategická technológia na splnenie týchto ambícií. Elektrolyzéry a palivové články sú v plnom rozsahu pôsobnosti nariadenia, pretože boli modernizované na strategické technológie v európskom páse nástrojov na dosiahnutie 55 % zníženia emisií do roku 2030 a čistého nulového cieľa do roku 2050. Európska komisia chce zabezpečiť, aby Do roku 2030 by sa aspoň 40 % ročných potrieb EÚ pri zavádzaní čistých technológií malo vyrábať doma – vrátane elektrolyzérov a palivových článkov.