Predpovedá sa pekelná budúcnosť, no svet naďalej podniká malé kroky v súvislosti s klimatickou krízou

Existuje riziko, že vymenovanie klimatických šokov, ktoré tento rok prežili – extrémne poveternostné javy, otrasné následky neutíchajúceho zvyšovania teploty a ničenie ľudských životov – povedie len k zdrvujúcej skaze uprostred pokusov vyvolať primeranú globálnu reakciu. Lepšie dôvody na nádej môžu byť inde, vrátane náznakov, že hostitelia Cop28, Spojené arabské emiráty, majú ambiciózny program pre proces OSN, v rámci ktorého sa takmer 200 krajín pokúša vytvoriť koordinovanú reakciu na klimatickú krízu. Cop28 má, pravdepodobne, najrozsiahlejší, akčne zameraný plán od Cop21, ktorý priniesol Parížsku dohodu v roku 2015. Cop27 bol minulý rok hanebným šliapaním vôd – ďalší dôkaz, že sa stal nafúknutým procesom – okrem zabezpečenia „straty a škôd“. (Kevin O’Sullivan)