El Niño vytvára neočakávaný atmosférický vzor

Udalosť El Niño nám môže veľa povedať o aktuálnom stave atmosféry. Uvidíte, ako El Niño rastie, ako funguje a ako sa očakáva, že ovplyvní nadchádzajúcu zimnú sezónu 2023/2024 na mnohých úrovniach. El Niño je teplá fáza ENSO, čo znamená „ Južná oscilácia El Niño “. Táto oblasť rovníkového Tichého oceánu prechádza medzi teplou a studenou fázou. Zvyčajne dochádza k zmene fázy približne každé 1-3 roky. Momentálne vstupujeme do teplej fázy nazývanej El Niňo .  Studená fáza ENSO sa nazýva La Niña, ktorá bola aktívna počas posledných troch zím. Fáza (studená/teplá) sa zvyčajne vyvíja medzi koncom leta a začiatkom jesene. Potom to trvá až do jari, ale niektoré udalosti môžu trvať až dva alebo tri roky. Každá fáza ENSO ovplyvňuje tlak a počasie v trópoch inak. Má inú sprievodnú cirkuláciu a tým vytvára inú atmosférickú odozvu. To v priebehu času ovplyvňuje celkovú globálnu cirkuláciu a mení sezónne vzorce počasia na celom svete. El Niño môžete vidieť v najnovšej analýze anomálií oceánov za november 2023. Vyniká ako teplý pás nadnormálnych teplôt oceánu naprieč tropickým Tichým oceánom. Táto anomália ovplyvňuje atmosféru, ale tiež naznačuje zmeny vzoru tlaku v globálnom meradle. (Andrej Flis)