Spaľujeme príliš veľa fosílnych palív na to, aby sme ich napravili výsadbou stromov – vďaka kompenzáciám znemožňujeme „nulové“ emisie

Myšlienka, že môžeme zmierniť súčasné emisie uhlíka ich „kompenzáciou“ iniciatívami na znižovanie uhlíka inde, sa stala ústredným bodom vládnych a obchodných reakcií na zmenu klímy. Ale je to myšlienka, ktorú musíme vážne spochybniť. Stratégia kompenzácie v podstate predpokladá, že uvoľnenie uhlíka uloženého starodávnou biológiou pred sto miliónmi rokov môže byť zmiernené v súčasnom cykle aktívneho uhlíka.  Od  podpísania  Kjótskeho protokolu sa kompenzácia stala  celosvetovo  preferovanou možnosťou . Koncept „nulových čistých“ emisií uhlíka je tiež jadrom oficiálnej klimatickej reakcie Nového Zélandu a jeho schémy obchodovania s emisiami . Ako by sa to mohlo zmeniť za novej vlády, je ťažké predpovedať, keďže rôzne pozície, ktoré zastávajú rokovacie strany, môžu podľa jedného komentátora viesť ku „koalícii klimatického chaosu“ . (Mike Joy)