Svetový deň detí: Spoločné vyhlásenie Európskej komisie a vysokého predstaviteľa

Európska únia sa zaviazala vybudovať lepšiu súčasnosť a lepšiu budúcnosť pre všetky deti, a to aj v súlade so stratégiou EÚ o právach dieťaťa, Akčným plánom pre mládež vo vonkajšej činnosti EÚ a Akčným plánom EÚ pre ľudské práva a demokraciu. V tento Svetový deň detí sa EÚ obzvlášť zaujíma o blaho detí žijúcich v situáciách ozbrojených konfliktov, núteného vysídľovania a dlhotrvajúcich humanitárnych kríz. Žiaľ, naše televízne obrazovky a sociálne médiá sú plné každodenných hrôz páchaných na deťoch na celom svete – či už od Gazy po nelegálne deportácie detí z Ukrajiny, teroristické útoky v Izraeli, od oblasti Sahelu po Jemen a Mjanmarsko. Deti nezačínajú konflikty;  zaslúžia si a potrebujú mier. Deti zasiahnuté ozbrojeným konfliktom trpia vážnym porušovaním svojich práv vrátane únosov, zabíjania a mrzačenia, útokov na školy a nemocnice a odopierania prístupu k humanitárnej pomoci. Deti sú vo svojej podstate zraniteľnejšie voči bezprostredným a dlhodobým následkom takýchto mimoriadnych udalostí, ktoré zvyšujú ich zraniteľnosť voči obchodovaniu s ľuďmi, ohrozujú ich fyzické a duševné zdravie, zbavujú ich prístupu k základným sociálnym službám, zdravotnej starostlivosti,  vzdelávaniu a starostlivosti o rodičov. podkopávajú ich právo na život, rozvoj a príležitosti na dosiahnutie svojho plného potenciálu.