COP28 je kľúčovým momentom pre trhy s uhlíkom: môžu krajiny pokročiť v článku 6?

Článok 6 Parížskej dohody sa považuje za zásadný prvok umožňujúci medzinárodné obchodovanie s emisiami, ktorý poskytuje krajinám a podnikom kľúčovú cestu k splneniu a urýchleniu ich klimatických cieľov. Na klimatickom summite COP28 v Dubaji je však potrebné objasniť mnohé kľúčové rozhodnutia a pravidlá týkajúce sa používania článku 6.2 a článku 6.4, aby sa trhy s uhlíkom posunuli vpred. Experti  skúmajú niektoré zložitosti článku 6 a jeho dôsledky pre trh s dodržiavaním predpisov, ako aj pre dobrovoľné trhy s uhlíkom.

 

 

.