O COP 28

Konferencie OSN o zmene klímy (alebo COP) sa konajú každý rok a sú jediným multilaterálnym rozhodovacím fórom o zmene klímy na svete s takmer úplným členstvom každej krajiny na svete. Zjednodušene povedané, COP je miestom, kde sa svet stretáva, aby sa dohodli na spôsoboch riešenia klimatickej krízy, ako je obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia, pomoc zraniteľným komunitám prispôsobiť sa účinkom zmeny klímy a dosiahnutie nulovej hodnoty. emisií do roku 2050. Očakáva sa, že na COP28 sa zúčastní viac ako 70 000 delegátov  vrátane členských štátov (alebo zmluvných strán) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC). Medzi účastníkmi sú aj obchodní lídri, mladí ľudia, klimatológovia, domorodí obyvatelia, novinári a rôzni ďalší odborníci a zainteresované strany.