Hlásenie o klíme môže bojovať proti greenwashingu, ale môžu nasledovať ďalšie problémy súvisiace s údajmi

V posledných rokoch je greenwashing rastúci záujem, ktorý sa odráža v predstavenstvách aj v regulačných kruhoch. S rastúcim povedomím o globálnej klimatickej kríze aj spotrebitelia čoraz viac očakávajú, že sa spoločnosti prispôsobia udržateľnejšiemu prevádzkovému modelu. Zároveň podniky naskakujú na udržateľné produkty a služby spolu s rizikom, že viacerí sa budú snažiť vyšperkovať svoje zelené snahy získať väčší kus koláča. Keďže sa Singapur zaviazal dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050, všetky zainteresované strany budú zohrávať kľúčovú úlohu v tomto ekologickom prechode.  Napriek potrebe zabezpečiť súlad s neustále rastúcim labyrintom nariadení o udržateľnosti sa však podniky môžu neúmyselne dostať do pasce greenwashingu – úmyselného alebo neúmyselného –, keď zastúpenie ich iniciatív v oblasti udržateľnosti nie je jasné.