Udržateľný život začína doma

Vplyv na životné prostredie čoraz viac ovplyvňuje správanie a nákupy spotrebiteľov, od zaskrutkovania nízkoenergetických žiaroviek do ich svietidiel a kúpania pod sprchovými hlavicami s nízkym prietokom až po pranie ich oblečenia pomocou energeticky účinných práčok a sušičiek. Tieto opatrenia však blednú v porovnaní s potenciálnou udržateľnosťou inteligentného domu.  Udržateľnosť inteligentného domu môže byť životne dôležitá pri optimalizácii a ochrane nášho životného prostredia, prírodných zdrojov a kvality života. Vývoj udržateľných domácich zariadení v si vyžaduje systematický prístup výrobcov originálnych zariadení (OEM), aby sa zabezpečilo začlenenie ekologických postupov počas celého životného cyklu produktu. Tu je niekoľko kritických krokov, ktoré musia výrobcovia OEM zvážiť: Analyzujte použité materiály: Vývojári, majitelia alebo prevádzkovatelia sa musia prispôsobiť digitálnemu, elektrickému svetu s udržateľnými, odolnými, efektívnymi a pre ľudí priateľskými budovami. Budúcnosť produktov šetrných k životnému prostrediu sa opiera o trvalo udržateľný dizajn, ktorý minimalizuje škody na životnom prostredí, pričom uprednostňuje zdravie a pohodlie obyvateľov a zvyšuje výkon budovy. To zahŕňa znižovanie spotreby neobnoviteľných zdrojov a odpadu a vytváranie zdravých životných priestorov. (V Y Lai )