Komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o zákone o obnove prírody

Komisia víta dočasnú dohodu, ktorú práve dosiahli Európsky parlament a Rada o zákone o obnove prírody . Po prijatí a uplatňovaní v členských štátoch EÚ bude zákon kľúčovým príspevkom k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 zvýšeniu pripravenosti a odolnosti Európy voči účinkom zmeny klímy . Zákon by mal spustiť  proces  nepretržitej a trvalej obnovy prírody na súši a moriach EÚ . Ako celkový cieľ , ktorý sa má dosiahnuť na úrovni EÚ , členské štáty do roku 2030 zavedú opatrenia na obnovu najmenej na 20 % pevniny EÚ a 20 % jej morí . Do roku 2050 by takéto  opatrenia mali byť zavedené pre všetky ekosystémy , ktoré potrebujú obnovu .    Zákon pomôže EÚ a jej  členským štátom splniť cieľ obnovy, ku ktorému sa zaviazali v rámci globálneho rámca pre biodiverzitu Kunming-Montréal na konferencii COP15 o biodiverzite v decembri 2022.