Medzinárodný deň predchádzania vykorisťovaniu životného prostredia vo vojne a ozbrojených konfliktoch – 6. novembra

Hoci ľudstvo vždy počítalo svoje vojnové straty na mŕtvych a zranených vojakov a civilistov, zničené mestá a živobytie, životné prostredie často zostávalo nezverejnenou obeťou vojny. Vodné studne boli znečistené, úroda podpálená, lesy vyrúbané, pôda otrávená a zvieratá zabité, aby získali vojenskú výhodu. Okrem toho  Program OSN pre životné prostredie (UNEP)  zistil, že za posledných 60 rokov bolo najmenej 40 percent všetkých vnútorných konfliktov spojených s využívaním prírodných zdrojov, či už ide o zdroje vysokej hodnoty, ako je drevo, diamanty, zlato a iné. ropa alebo vzácne zdroje ako úrodná pôda a voda. Zistilo sa tiež, že konflikty týkajúce sa prírodných zdrojov majú dvojnásobnú pravdepodobnosť recidívy. Organizácia Spojených národov prikladá veľký význam zabezpečeniu toho, aby opatrenia v oblasti životného prostredia boli súčasťou stratégií predchádzania konfliktom, udržiavania mieru a budovania mieru, pretože trvalý mier nemôže existovať, ak sa zničia prírodné zdroje, ktoré udržujú živobytie a ekosystémy.