Musíme bojovať proti jednej z najväčších svetových zdravotných hrozieb: klimatickým zmenám

Tvárou v tvár jednej z najväčších zdravotných hrozieb pre ľudstvo zostáva naliehavá potreba zaviesť opatrenia na riešenie klimatických zmien naliehavým, no nerealizovaným cieľom. Klimatické zmeny teraz prebiehajú a ich dopady pociťujeme na celom svete. Svetová zdravotnícka   organizácia (WHO) odhaduje, že ohromujúce každé štvrté úmrtie možno pripísať environmentálnym príčinám, ktorým sa dá predísť, a klimatické zmeny tieto riziká ešte zhoršujú. Klimatické zmeny predstavujú množstvo zložitých zdravotných problémov, od extrémnych poveternostných udalostí až po šírenie infekčných chorôb a exacerbáciu chronických stavov. Nedá sa tomu zabrániť očkovaním ani liečiť antibiotikami. Vieme však, že vieme zmierniť jej dopady. Zníženie emisií vo všetkých sektoroch je rozhodujúce pre obmedzenie klimatických zmien a udržanie 1,5 C na dosah . Na to musí svet dekarbonizovať svoje energetické systémy a znížiť emisie aspoň o 43 percent v priebehu nasledujúcich siedmich rokov.