Dobrý tip na meranie (a zníženie) vašej uhlíkovej stopy

Žiť znamená hýbať sa, konzumovať, obliekať sa a teda… znečisťovať. Ale za koľko skleníkových plynov nesiete zodpovednosť Kliknutím na webovú stránku luxemburského ministerstva ochrany spotrebiteľa získate predstavu.Je to viac ako kliknutie, je to možno „ krok k udržateľnejšej budúcnosti “… V každom prípade to je ambícia, ktorú má   myImpact.lu , internetová stránka umožňujúca každému občanovi vypočítať si vlastnú uhlíkovú stopu . Skutočne nie je ľahké vyčísliť váš vlastný vplyv na životné prostredie .  Vyplnením tohto jednoduchého dotazníka sa jednoducho vykoná odhad. Pretože aj ako dobrý študent recyklácie, šetrných spôsobov cestovania, ekologických , úspor energie , každý z nás vo svojom živote vypúšťa skleníkové plyny. A každý má tiež potenciál znížiť tie isté emisie, o ktorých vieme, že majú škodlivý vplyv na zmenu klímy .  Hmotnosť uhlíkovej stopy obyvateľa Luxemburska sa teda v priemere rovná 🇱🇺 13 tonám CO² (Patrick Jacquemot )