Startupy na odstraňovanie uhlíka hľadajú viac miest a prostriedkov na ukladanie CO2

Naliehavosť urobiť niečo s prebytkom uhlíka v atmosfére viedla k prudkému nárastu inovatívnych prístupov zameraných na zabezpečenie stabilných a uzavretých skladovacích riešení.  Podľa údajov Crunchbase prilákalo množstvo startupov v sektore odstraňovania uhlíka značný záujem investorov a v priebehu tohto roka prilákali stovky miliónov finančných prostriedkov . Od podzemného skladovania po betónovú zmes a sekvestráciu oceánov, ich stratégie presahujú rámec konceptov k životaschopným riešeniam odstraňovania uhlíka.  Nedávne trendy financovania odhaľujú značný nárast finančných  činností súvisiacich s iniciatívami na odstraňovanie uhlíka. Tento nárast investícií znamená rastúce uznanie za skúmanie alternatívnych riešení vzhľadom na pomalé využívanie čistých zdrojov energie.  Ďalej zdôrazňuje naliehavú potrebu urýchliť zavádzanie účinných opatrení na zníženie emisií uhlíka popri existujúcom úsilí o čistú energiu. Tu sú startupy so zaujímavými  technológiami odstraňovania uhlíka , rozdelené podľa miest, kde uhlík ukladajú.  (Carboncredits.com, Jennifer L)