ESG investovanie s uhlíkovými kreditmi – čo investori potrebujú vedieť

Zníženie emisií uhlíka je jednou z najdôležitejších otázok, ktorým dnes jednotlivci a vlády čelia. Je to zrejmé zo zamerania sa na investície do ESG, zatiaľ čo vlády vytvárajú náklady prostredníctvom uhlíkových kreditov, aby zohľadnili vplyv na klímu. ESG znamená  Environmental, Social and Governance . V rámci investovania sa to týka investorov, ktorí zvažujú tieto faktory v spoločnostiach, do ktorých investujú. Mnoho investorov ESG kladie veľký dôraz na environmentálnu zložku a rozhodli sa zbaviť sa znečisťovateľov životného prostredia zo svojho portfólia. Namiesto toho sa rozhodli investovať do podnikov, ktoré sa snažia znížiť závislosť od fosílnych palív. Vlády medzitým obmedzujú uhlíkové emisie firiem prostredníctvom uhlíkových kreditov. Tieto kredity však možno použiť aj ako zdroj príjmov. Čo sú teda uhlíkové kredity a ako sa stanú novou menou investovania ESG, aby splnili environmentálne predpisy? Tento článok odpovie na túto otázku vysvetlením investovania ESG a toho, akú úlohu majú uhlíkové kredity v tejto investičnej sfére. (Carboncredits.com, Jennifer L)