Trh EÚ s uhlíkom naďalej prináša znižovanie emisií

EÚ ETS doteraz pomohol znížiť emisie z energetických a priemyselných odvetví na 37,3 % pod úroveň roku 2005. Vonkajšie udalosti, ako je najprv pandémia COVID-19 a v poslednom  čase energetická kríza v roku 2022, predstavujú určitý tlak na znižovanie emisií.  Emisie zo zariadení (výroba elektriny a ťažký priemysel) sa mierne znížili, čo je poznačené zvýšeným využívaním uhlia na výrobu elektriny a tepla v dôsledku potrieb bezpečnosti dodávok, vyššími cenami zemného plynu a zníženou výrobnou produkciou v dôsledku vyšších cien palív a energií. V sektore letectva sa emisie v dôsledku pandémie odrazili od historického poklesu v roku 2020. Napriek týmto dočasným prerušeniam fungoval EU ETS v roku 2022 efektívne. Celkovo zostali emisie zo zariadení (elektrárne a ťažký priemysel) 7 % pod úrovňou spred pandémie v roku 2019.  Aukcie kvót pokračovali podľa plánu.  Okrem krátkodobého poklesu, ktorý sa zhodoval so začiatkom rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu, zostal signál o cene uhlíka silný, čo viedlo k vyzbieraniu takmer 39 miliárd EUR v príjmoch z aukcií ETS, ktoré boli rozdelené najmä do rozpočtov členských štátov. Celkové príjmy získané v rámci ETS tak predstavujú 152 miliárd EUR.