Jednoduché náhrady stravy môžu znížiť uhlíkovú stopu o viac ako 35 %

Naše stravovacie návyky výrazne ovplyvňujú osobné zdravie a globálne environmentálne záujmy. Asi tretina emisií skleníkových plynov spôsobených ľudskou činnosťou pochádza z výroby potravín, čo priamo spája naše stravovanie so zdravotnými problémami, ako je obezita a srdcové choroby. Parížska dohoda zdôrazňuje naliehavú potrebu zmeniť naše stravovacie návyky. Prijatie diét s dôrazom na ovocie, zeleninu a strukoviny pri súčasnom obmedzení červeného a spracovaného mäsa môže minimalizovať emisie uhlíka a podporiť lepšie zdravie. Množstvo a zložitosť dostupného výberu potravín však robí zmeny návykov náročnými. Propagácia jednoduchých náhrad stravy, ako je napríklad výber hydiny pred hovädzím mäsom, môže byť uskutočniteľnejším a účinnejším riešením ako drastické zmeny, ako je stať sa vegetariánom. Vzhľadom na zložitosť výberu potravín a výzvy súvisiace so zmenou stravovacích návykov je kľúčový ďalší výskum na identifikáciu jednoduchých náhrad stravy, ktoré môžu byť prospešné pre životné prostredie aj ľudské zdravie v rôznych populáciách. (Vijay Kumar Malesu)