Uhlíkové kredity sú kľúčovým hráčom pri odstraňovaní rozdielov v uhlíkových emisiách

Podľa správy zverejnenej agentúrou Bloomberg s podporou spoločnosti Carbon Growth Partners sa predpokladá, že ceny uhlíkových úverov sa dramaticky zvýšia, keď budú stanovené a dosiahnuté vznešenejšie klimatické ciele. Správa „Investovanie na trhoch s uhlíkom: uvoľnené na štart“ zdôrazňuje dôležitosť uhlíkových kreditov pri dosahovaní čistých nulových emisií. Zdôrazňuje tiež potrebu investovať na trhu s rastúcim dopytom a odstrániť medzeru v emisiách.

Uzatvorenie medzery v emisiách

V roku 2023 čelil trh s uhlíkom významným výzvam. Nárast firemného dopytu spolu s prísnejšími pravidlami tvorby uhlíkových kreditov však posunie trh od nadmernej ponuky k nedostatku. V skutočnosti to zvýši   ceny uhlíka , najmä v prípade prírodných kreditov, na viac ako 55 USD za tonu oxidu uhličitého na  dobrovoľných  trhoch s uhlíkom . (Carboncredits.com, Jennifer L)