EÚ musí znížiť emisie uhlíka trikrát rýchlejšie, aby splnila ciele, uvádza správa

V správe Európskej komisie sa uvádza, že EÚ musí znížiť znečistenie skleníkovými plynmi takmer trikrát rýchlejšie ako za posledné desaťročie, aby splnila svoje klimatické ciele . V snahe zastaviť extrémnejšie počasie EÚ prisľúbila, že v roku 2030 napumpuje do ovzdušia o 55 % menej plynu na ohrev planéty ako v roku 1990. Počas posledných troch desaťročí však znížila emisie len o 32 %. Komisia vo svojej najnovšej správe o stave energetickej únie zistila, že za „významnými medzerami“ na nasledujúcich sedem rokov . Súčasné politiky znížia emisie v roku 2030 len o 43 %, podľa nových odhadov  projektu Európskej environmentálnej agentúry.   Toto číslo stúpne na 48 %, ak zahŕňajú politiky, ktoré boli naplánované, ale ešte sa nezaviedli, no stále majú deficit v oblasti klímy na úrovni siedmich percentuálnych bodov. (Ajit Niranjan ).