Metán kedysi vyvolal globálny tepelný šok

Klimatický šok spred 56 miliónov rokov sa nápadne podobá súčasnosti: dramatický nárast teploty vo veľmi krátkom čase. Odborníci si nad príčinou dlho lámali hlavu. Globálne otepľovanie, okyslené moria a kolabujúce ekosystémy: To, čo znie ako blízka budúcnosť, sa s najväčšou pravdepodobnosťou stalo už pred 56 miliónmi rokov. Len za niekoľko tisíc rokov sa do atmosféry dostalo obrovské množstvo skleníkových plynov . Priemerná globálna teplota vzrástla o približne päť stupňov. Trvalo viac ako 100 000 rokov, kým sa klíma vrátila do normálu. Udalosť s názvom Paleocén-Eocén Thermal Maximum (PETM) ukazuje pozoruhodné paralely s klimatickými zmenami spôsobenými človekom, ktoré uchvacujú odborníkov už roky. Príčina extrémnej geologickej udalosti je však kontroverzná.  Údaje z izotopov uhlíka z morských sedimentov, ktoré ukazujú jasné obohatenie ľahšieho uhlíka 12 C v porovnaní s 13 C na začiatku PETM, dokazujú silné emisie skleníkových plynov v krátkom časovom období. Ktoré plyny ovplyvňujúce klímu však boli za to zodpovedné a odkiaľ sa vzali? (Larsa Fischera)