Obojživelníkom hrozí vyhynutie: klimatické zmeny ohrozujú 41 % druhov

Nedávna štúdia publikovaná v časopise Nature vyvolala znepokojenie nad rastúcou hrozbou vyhynutia, ktorej čelí 41 % druhov obojživelníkov na celom svete. Táto analýza odhaľuje, že tieto stvorenia čelia viacerým nebezpečenstvám vrátane chorôb a ničenia biotopov, ale predovšetkým zmena klímy sa objavuje ako hlavná hrozba, ktorá ohrozuje prežitie žiab a mlokov. Správa s názvom „Prebiehajúci pokles svetových obojživelníkov vzhľadom na nové hrozby“ zahŕňala hodnotenie 8 011 druhov obojživelníkov a zdôraznila, že obojživelníky sú triedou stavovcov, ktoré sú najzraniteľnejšie voči hrozbe vyhynutia. Toto hodnotenie vykonal tím viac ako tisíc odborníkov z celého sveta pod vedením vedcov z Amphibian Specialist Group. Výsledky štúdie naznačujú, že situácia obojživelníkov sa globálne zhoršuje, s osobitným dôrazom na mloky, najmä v neotropickej oblasti. Neotropická oblasť zahŕňa Južnú Ameriku, Karibské ostrovy, Strednú Ameriku, južné Mexiko a niektoré pobrežné oblasti Mexika a južnej Floridy. (DANIELY GIANNACE)