Čo je to uhlíkový offset? Uhlíkový základný náter

Globálna zmena klímy v posledných rokoch vyvolala záujem o kompenzáciu uhlíka ako spôsob znižovania emisií skleníkových plynov . Kompenzácia uhlíka je spôsob, ako vyrovnať emisie uhlíka, ktoré produkujete, investovaním do projektov, ktoré znižujú emisie inde. Ale čo presne je uhlíková kompenzácia a ako funguje?  V tomto článku preskúmame základy uhlíkových kompenzácií, ako sa vytvárajú, typy projektov, ktoré podporujú, a ako sa môžu zapojiť investori. Kúpa uhlíkovej kompenzácie  alebo kreditu je správna vec pre planétu. Kompenzácie nie sú len jedným z krokov, ktoré by mohli naplniť globálne otepľovanie: vytvárajú spôsob, ako sa dostať do problému, nie z neho von. Offsety sa môžu obchodovať na trhoch dodržiavania predpisov (ako sú tie z Mechanizmu čistého rozvoja alebo projektov spoločnej implementácie). Väčšina sa však obchoduje na dobrovoľných trhoch. Kompenzácia uhlíka môže mať aj vedľajšie výhody, ako je vytváranie pracovných miest, ochrana vody, prevencia pred povodňami a ochrana biodiverzity. Nižšie je uvedený graf, ktorý ukazuje ročnú tvorbu kreditov z projektov kompenzácie uhlíka na dobrovoľnom trhu s uhlíkom. V roku 2020 bola ročná produkcia kreditov na dobrovoľnom trhu s uhlíkom rekordných 223 miliónov. (Carboncredits.com)