Zmena klímy nie je len o emisiách. Ignorujeme veľkú časť boja

Minulý mesiac sme opäť počuli o potrebe zastaviť globálne otepľovanie o približne 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnymi úrovňami. Medzinárodná energetická agentúra načrtla plán na splnenie tohto cieľa a generálny tajomník Organizácie Spojených národov vyzval štáty, aby vážne mysleli na znižovanie emisií, aby sa to stalo realitou. Ten cieľ je fantázia. Toto leto už globálne otepľovanie prinieslo priemerné mesačné  teploty,  ktoré prekročili predindustriálny priemer o 1,5 stupňa . Trvalo viac ako storočie, kým globálne ročné priemerné teploty dosiahli prvý stupeň , čo sa stalo okolo roku 2015. Klimatické údaje naznačujú, že ďalší polstupeň pravdepodobne nastane začiatkom 30. rokov 20. storočia, ak nie skôr, a že rok 2023 bude najteplejší rok v histórii. (G. VICTOR A VEERABHADRAN RAMANATHAN)