Kto overuje uhlíkové kredity?

Tu je pre vás nový model zarábania peňazí. Zasaďte si na dvore malý les. Nazvite to „zalesňovanie“ a „sekvestrácia uhlíka“.  Vypočítajte, koľko ton oxidu uhličitého sa zamkne vo vašom lese počas jeho životnosti.  Potom tieto uhlíkové kredity predajte spoločnostiam a súkromným subjektom, ktoré sú stále zaneprázdnené pumpovaním CO2 do ovzdušia. Gratulujeme, práve ste uviedli na trh uhlíkové kompenzácie! Nie je to, samozrejme, také jednoduché, ale v pretekoch o zníženie svojej uhlíkovej stopy si spoločnosti uvedomujú, že trh s uhlíkovými kompenzáciami je do značnej miery neregulovaný. Trh s uhlíkovými kompenzáciami je dobrovoľný – neexistuje žiadna vládna agentúra, ktorá by stanovila štandardné zníženie emisií, ktoré musí spĺňať oprávnený projekt. Neexistujú ani stanovené kritériá na to, čo robí životaschopný projekt kompenzácie uhlíka. Urobte si rýchly prehľad o dobrovoľných trhoch s uhlíkom a uvidíte závratne širokú škálu ponúkaných projektov.  Projekty obnoviteľnej energie sú vždy populárne,  rovnako ako projekty, ktoré blokujú emisie uhlíka. Nájdete tu aj projekty lesného hospodárstva. Bioplynové projekty. Projekty kvality vody. Zoznam pokračuje ďalej a ďalej, pričom niektoré projekty sa zdajú byť čoraz viac nesúvisiace so skutočným znižovaním emisií skleníkových plynov. (Carboncredits.com)