Klimatické zmeny prepožičiavajú Zemskému oceánu novú farbu

Hlboko modré more sa stáva zelenším. Aj keď sa to nemusí zdať také dôležité ako napríklad rekordné teplé teploty povrchu mora, farba povrchu oceánu svedčí o ekosystéme, ktorý leží pod ním. Spoločenstvá fytoplanktónu, mikroskopických fotosyntetizujúcich organizmov, oplývajú povrchovými vodami a sú základom vodnej potravinovej siete a uhlíkového cyklu. Tento posun v zafarbení vody potvrdzuje trend očakávaný v súvislosti so zmenou klímy a signalizuje zmeny v ekosystémoch  v rámci globálneho oceánu, ktorý pokrýva 70 percent zemského povrchu. Výskumníci pod vedením BB Caela, hlavného vedca z Národného oceánografického centra Spojeného kráľovstva, odhalili, že 56 percent globálneho morského povrchu prešlo za posledných 20 rokov výraznou zmenou farby. Po analýze údajov o farbe oceánu z prístroja MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) na satelite NASA Aqua zistili, že veľká časť zmien pramení z toho, že oceán sa stáva viac zeleným. (Keith Cowing)