ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Zmena podnebia

  • Klimatické zmeny priamo prispievajú k humanitárnym núdzovým situáciám v dôsledku vĺn horúčav, lesných požiarov, záplav, tropických búrok a hurikánov a ich rozsah, frekvencia a intenzita narastajú.
  • Výskum ukazuje, že 3,6 miliardy ľudí už žije v oblastiach, ktoré sú veľmi náchylné na zmenu klímy. Očakáva sa, že medzi rokmi 2030 a 2050 zmena klímy spôsobí približne 250 000 ďalších úmrtí ročne, a to len v dôsledku podvýživy, malárie, hnačky a tepelného stresu.
  • Náklady na priame škody na zdraví (okrem nákladov v sektoroch určujúcich zdravie, ako je poľnohospodárstvo a voda a hygiena) sa do roku 2030 odhadujú na 2 až 4 miliardy USD ročne.
  • Oblasti so slabou zdravotnou infraštruktúrou – väčšinou v rozvojových krajinách – budú najmenej schopné zvládnuť situáciu bez pomoci pri príprave a reakcii.
  • Zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom lepšieho výberu dopravy, potravín a energie môže viesť k veľmi veľkým prínosom pre zdravie, najmä prostredníctvom zníženia znečistenia ovzdušia.