Koľko uhlíka vydávajú videohry? Odhalená CO2 stopa priemyslu

Na rozdiel od okamžitej zábavy, ktorú poskytuje, herný priemysel len pomaly uznáva, že vývoj a hranie videohier spotrebúva veľa energie a vytvára emisie zodpovedné za zmenu klímy. Výskumník odhalil uhlíkovú stopu herného priemyslu, ktorá v roku 2022 predstavuje viac ako 81 miliónov ton emisií.  Dr. Benjamin Abraham, výskumník digitálnych hier a zakladateľ AfterClimate, podrobne hodnotí, ako herný priemysel rieši klimatické zmeny. Vo svojom ‚ Net Zero Snapshot 2023 ‚ publikuje výročnú správu o pokroku v oblasti čistých nulových ambícií odvetvia . Abraham odhaduje, že priemysel videohier v hodnote 180 a viac miliárd dolárov spotrebúva energiu a produkuje uhlíkové emisie porovnateľné s globálnym filmovým priemyslom.  Jeho konzervatívne odhady odhalili, že uhlíková stopa herného priemyslu predstavuje 81 miliónov ton CO2, ale konkrétne nerozlišuje, koľko sa uvoľňuje len pri videohrách. Odhad ukazuje, koľko videohier a veľkých technologických spoločností vyprodukovali v minulom roku, čo je ešte väčšie množstvo ako množstvo malých krajín. (Jennifer L)