ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Kalkulačka globálnej produktovej uhlíkovej stopy produktu

Kalkulačka uhlíkovej stopy produktu slúži na meranie vplyvu vašich produktov alebo služieb na životné prostredie, pričom zohľadňuje všetky fázy životného cyklu produktu. Ide o metodický rámec, ktorý vám umožňuje vyhodnotiť, ako váš produktový dizajn a činnosti ovplyvňujú životné prostredie. Hoci softvér na hodnotenie životného cyklu má svoje korene v akademickej obci, v súčasnosti sa používa predovšetkým v sektore spotrebného tovaru na meranie uhlíkovej stopy, čo je jeden z hlavných problémov environmentálnej udržateľnosti. So softvérom LCA môžete vo veľmi krátkom čase vytvoriť kompletnú analýzu environmentálnej stopy vašich produktov. Softvér LCA vám poskytuje údaje, ktoré môžu uľahčiť vaše obchodné rozhodnutia pri vývoji udržateľnejších produktov alebo služieb. Najnovšia výskumná správa LPI (LP Information), „Prognóza odvetvia kalkulácie uhlíkovej stopy produktu“ sa zaoberá predchádzajúcimi predajmi a reviduje celkový svetový predaj kalkulačky uhlíkovej stopy produktov v roku 2022 a poskytuje komplexnú analýzu plánovanej kalkulačky uhlíkovej stopy produktu podľa regiónu a sektora trhu. predaj od roku 2023 do roku 2029. S predajom produktu Kalkulačka uhlíkovej stopy rozčleneným  podľa regiónu, sektora trhu a podsektora poskytuje táto správa podrobnú analýzu v miliónoch USD celosvetového priemyslu Kalkulačky uhlíkovej stopy produktu.