Nové požiadavky na podávanie správ ESG: Ako sa môžu spoločnosti teraz pripraviť

ESG. Tri písmená, ktoré ovplyvňujú, a ešte veľa ovplyvnia biznis v celej EÚ. ESG je spojené s nefinančným reportingom, ktorý za fiškálny rok 2025 budú musieť firmy v EÚ s viac ako 250 zamestnancami, čistým obratom nad 40 mil. EUR alebo s aktívami v súvahe vyššej ako 20 mil. EUR ročne podľa novej európskej legislatívy zahrnúť do svojich výročných správ.

Táto povinnosť by sa za fiškálny rok 2026 mala vzťahovať aj na všetky malé a stredné podniky. Je však pravdepodobné, že sa ich dotkne oveľa skôr cez dodávateľsko-odberateľské reťazce väčších firiem.

Teraz máte najlepšiu časť roku 2023 pre dôkladnú prípravu na novú povinnosť a je dôležité to využiť skôr ako konkurencia, inak budete musieť vynaložiť nemalé finančné prostriedky a čas na dohnanie všetkého potrebného na poslednú chvíľu.

Zostáva totiž už len 340 dní (od 25. 1. 2023) než CSRD smernica, podľa ktorej budete priamo alebo nepriamo vykazovať z viac ako 82 metrík a 1154 dátových bodov, ovplyvní vašu spoločnosť. Zabezpečovanie zhody s CSRD bude predovšetkým tímová práca a bez spoľahlivého partnera skrátka pôjde ťažko.