Profily krajín Climate-ADAPT ponúkajú aktualizované informácie o národných adaptačných opatreniach

V marci 2023 členské štáty EÚ splnili svoje druhé povinné podávanie správ o vnútroštátnych adaptačných opatreniach podľa nariadenia o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy podľa požiadaviek prvého vykonávacieho nariadenia. Okrem toho boli členské krajiny EEA mimo EÚ vyzvané, aby dobrovoľne podávali správy o adaptačných snahách. Na základe týchto vládnych správ z roku 2023 ponúkajú profily krajín Climate-ADAPT štruktúrovaný prehľad adaptačných opatrení každej krajiny s odkazmi na verejné príspevky.

Prečítajte si viac na webovej stránke Climate-ADAPT

 

 

.