ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Ako znížiť uhlíkovú stopu prostredníctvom architektúry? Tri prístupy v rámci životného cyklu budovy

Naliehavosť znížiť emisie CO₂ je prítomná v rôznych oblastiach vrátane architektúry. Aby sa tak stalo, je nevyhnutné pri prístupe k stavebným procesom prijať skôr cyklickú ako lineárnu perspektívu. Na efektívne dosiahnutie dekarbonizácie architektúry je kľúčové podporovať inovatívne a trvalo udržateľné riešenia, akými sú tie, ktoré propaguje Holcim , ktoré umožňujú znižovanie emisií uhlíka počas celého životného cyklu budov. Globálne škálovateľné stavebné riešenia je možné dosiahnuť optimalizáciou zdrojov, využívaním technológií 3D tlače, využívaním recyklovaných materiálov a integráciou prírody do mestského prostredia.. Pri skúmaní rôznych možností dosiahnutia architektúry bez emisií CO₂ sme vybrali prístupy, ktoré podporujú energetickú efektívnosť, modernizáciu, používanie nových technológií a prispievajú k pozitívnemu vplyvu na prírodu a okolité prostredie. (Enrique Tovar)