ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Čo znamená plytvanie potravinami pre zmenu klímy

Podľa OSN pre výživu a poľnohospodárstvo by plytvanie potravinami – ak by išlo o krajinu – bolo tretím najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov na svete .  Zníženie plytvania potravinami môže pomôcť znížiť tieto emisie, nasýtiť tých, ktorí sú hladní, a zlepšiť potravinovú bezpečnosť.  Odborníci na plytvanie potravinami hovoria Carbon Brief, že „strata potravín a plytvanie“ zostáva „hlavným problémom“.  Hovorí sa, že existuje celý rad riešení na riešenie tohto problému, ale na zavedenie takýchto opatrení je potrebných viac opatrení.  Tieto podrobné otázky a odpovede načrtávajú, prečo plytvanie potravinami spôsobuje emisie, prečo sa to stalo takým veľkým problémom a ako krajiny a spoločnosti plánujú v nadchádzajúcich rokoch znížiť odpad.  (ORLA DWYEROVÁ)