Čím sme starší, tým viac CO2 vypúšťame

Čím sme starší, tým viac znečisťujeme. Emisie CO2 každého jednotlivca sa zvyšujú s vekom, podľa štúdie o Európskej únii a zverejnenej v stredu INED, ktorá to považuje za ďalšiu výzvu pre klimatické politiky v kontexte starnutia európskej populácie. „Podiel emisií, ktoré možno pripísať starším ľuďom, sa v nasledujúcich   rokoch zvýši, pretože vypúšťajú viac a budú početnejšie,“ zdôrazňujú autori tejto štúdie s názvom „Ako demografia ovplyvňuje zmenu klímy ? Prípad Európy. Táto vedecká práca analyzuje vzťahy medzi demografiou a klimatickými zmenami, najmä v EÚ, ktorá sa zaviazala dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050. (štúdia INED)