Vplyvy, riziká a prispôsobenie sa zmene klímy

Klimatické zmeny sa dejú teraz – a aj keď efektívne znížime globálne emisie, bude to naďalej ovplyvňovať naše životy . Záplavy, suchá, vlny horúčav a iné nebezpečenstvá súvisiace s klímou sú čoraz intenzívnejšie, dlhšie a častejšie. Tieto nebezpečenstvá majú značné zdravotné a ekonomické dopady. Zatiaľ čo všetkých Európanov ovplyvňuje zmena klímy, niektoré komunity a regióny sú zraniteľnejšie. Extrémne poveternostné javy ako búrky, horúčavy a záplavy si za posledných 40 rokov vyžiadali v Európe 85 000 až 145 000 ľudských úmrtí . Viac ako 85 % týchto úmrtí bolo spôsobených  vlnami horúčav .  Ekonomické straty spôsobené extrémami počasia a podnebím v Európe dosiahli za rovnaké obdobie približne pol bilióna eur .