Projekty obnovy rašelinísk LIFE sa stretávajú s cieľom podporiť opatrenia v oblasti klímy

Stretnutie platformy LIFE, ktoré sa konalo v apríli 2023 v Berlíne medzi dvoma projektmi LIFE, prinieslo spoluprácu pri obnove ohrozených ikonických rašelinísk. Dánske organizácie LIFEraisedbogs a Marches Mosses BogLIFE v Spojenom kráľovstve sa zaviazali k obnove rašelinísk, ktoré sú životne dôležité pre biodiverzitu, ochranu a zadržiavanie vody, ochranu pred povodňami a boj proti zmene klímy a jej zmierňovaniu.

 

.