ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Ako klimatické zmeny otepľujú rieky, dochádza im dych – a rovnako tak aj rastlinám a zvieratám, ktoré ukrývajú

Ako klimatické zmeny otepľujú rieky, strácajú rozpustený kyslík z vody. Tento proces, ktorý sa nazýva deoxygenácia , bol už známy tým, že sa vyskytuje vo veľkých vodných plochách, ako sú oceány a jazerá. Štúdia, ktorú sme s kolegami práve zverejnili v Nature Climate Change,  ukazuje, že sa to deje aj v riekach. Túto zmenu sme zdokumentovali pomocou typu umelej inteligencie nazývanej model hlbokého učenia – konkrétne model dlhodobej krátkodobej pamäte – na predpovedanie teploty vody a hladín kyslíka. Údaje, ktoré sme naplnili modelom, zahŕňali minulé záznamy o teplote vody a koncentráciách kyslíka v riekach spolu s predchádzajúcimi údajmi o počasí a charakteristikami priľahlej pôdy – napríklad či sa na nej nachádzali mestá, farmy alebo lesy.      ( Li Li (李黎) , štát Penn)