Zástancovia klímy vyzývajú na ukončenie používania fosílnych palív

Environmentálni obhajcovia sa pripájajú k ‚Pochodu za ukončenie fosílnych palív‘ pred 78. Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov a summitom o klimatických ambíciách v New Yorku v nedeľu. „Climate Ambition Summit 2023“ zvolal generálny tajomník OSN Antonio Guterres 20. septembra 2023 v snahe „urýchliť opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C nad predindustriálnymi úrovňami a zabrániť najhoršie dopady.“ (Leonardo Munoz, AFP)

 

 

.