Oceány by sa mohli využívať na zachytávanie uhlíka vo veľkom meradle

Vedci uviedli, že sme pripravení presiahnuť cieľ otepľovania o 1,5 °C, ktorý je zakotvený v Parížskej dohode, a že na to, aby sme sa do roku 2100 vrátili k 1,5 °C, by sme museli z atmosféry odstrániť obrovské množstvo oxidu uhličitého. Zachytávanie uhlíka z komínov  alebo vzduchu pomocou technológie a výsadby stromov si získalo veľkú pozornosť a financovanie. Minulý týždeň však niekoľko stoviek vedcov z celého sveta tvrdilo, že viac pozornosti by sa malo venovať zachytávaniu uhlíka v oceáne„Obsah uhlíka v oceáne je 50-krát väčší ako v atmosfére. Jeho samotná veľkosť tiež znamená, že oceánske klimatické riešenia môžu byť prispôsobené tak, aby výrazne zmiernili klimatické riziká,“ napísali v liste zverejnenom na webovej stránke Ocean Visions . , nezisková zastrešujúca skupina pre univerzity a oceánografické inštitúcie zameraná na riešenia obnovy oceánskej klímy. Problém? Dokonca aj vedci vedia málo o účinnosti, rizikách alebo dopadoch riešení na zachytávanie uhlíka v oceánoch. (Sködt McNalty/CBC)