ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Oceány by sa mohli využívať na zachytávanie uhlíka vo veľkom meradle

Vedci uviedli, že sme pripravení presiahnuť cieľ otepľovania o 1,5 °C, ktorý je zakotvený v Parížskej dohode, a že na to, aby sme sa do roku 2100 vrátili k 1,5 °C, by sme museli z atmosféry odstrániť obrovské množstvo oxidu uhličitého. Zachytávanie uhlíka z komínov  alebo vzduchu pomocou technológie a výsadby stromov si získalo veľkú pozornosť a financovanie. Minulý týždeň však niekoľko stoviek vedcov z celého sveta tvrdilo, že viac pozornosti by sa malo venovať zachytávaniu uhlíka v oceáne„Obsah uhlíka v oceáne je 50-krát väčší ako v atmosfére. Jeho samotná veľkosť tiež znamená, že oceánske klimatické riešenia môžu byť prispôsobené tak, aby výrazne zmiernili klimatické riziká,“ napísali v liste zverejnenom na webovej stránke Ocean Visions . , nezisková zastrešujúca skupina pre univerzity a oceánografické inštitúcie zameraná na riešenia obnovy oceánskej klímy. Problém? Dokonca aj vedci vedia málo o účinnosti, rizikách alebo dopadoch riešení na zachytávanie uhlíka v oceánoch. (Sködt McNalty/CBC)