Klimatické zmeny podkopávajú takmer všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja

V polčase Agendy 2030 je veda jasná – planéta je ďaleko od splnenia svojich klimatických cieľov. Podľa novej multiinštitucionálnej správy koordinovanej Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) to podkopáva globálne úsilie o riešenie hladu, chudoby a zlého zdravia, zlepšenie prístupu k čistej vode a energii a mnoho ďalších aspektov trvalo udržateľného rozvoja. Len 15 % cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) je na dobrej ceste, uvádza správa United in Science , ktorá systematicky skúma vplyv klimatických zmien a extrémneho počasia na ciele. Ilustruje, ako môžu vedy súvisiace s počasím, klímou a vodou napredovať v cieľoch, akými sú potravinová a vodná bezpečnosť, čistá energia, lepšie zdravie, udržateľné oceány a odolné mestá. Výročná správa spája informácie a odborné znalosti 18 organizácií. Vydáva sa pred samitom trvalo udržateľného rozvoja  a samitom o klimatických ambíciách na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov .