Sú NFT škodlivé pre životné prostredie? Uhlík, energia a ďalšie

Rovnako ako blockchain, aj NFT majú negatívnu povesť, pokiaľ ide o životné prostredie. Zistite, prečo a či sa tento negatívny vplyv za posledných pár rokov zmenil. Objem digitálnych aktív za posledné desaťročie explodoval, keď sa nezameniteľné tokeny presunuli z ich vytvorenia v roku 2014 na takmer bežné komodity, ktorými sú dnes. Tento rastúci objem transakcií zase viedol k zvýšeniu úrovne spotreby energie a emisií uhlíka, čo vyvolalo otázky o vplyve NFT na životné prostredie v reálnom svete. Environmentálna skupina 8 miliárd stromov napríklad odhadla, že na kompenzáciu uhlíka emitovaného do životného prostredia v priemere každým NFT počas celého životného cyklu, vrátane sekundárneho predaja, by bolo potrebných päť stromov. „NFT žije v počítači, takže pokiaľ je na blockchaine, pokiaľ je online, spotrebúva elektrinu,“ povedal Marc Lijour, člen IEEE a IEEE Canada Blockchain Region Lead. Táto skutočnosť spolu s viacerými spoločnosťami a jednotlivcami, ktorí sledujú spotrebu energie a uhlíkovú stopu svojich aktivít, upozornila na vplyv NFT na životné prostredie. (Mary K. Pratt)