Ako znížiť uhlíkovú stopu spoločnosti v pretekoch na čistú nulu

Všetci sa musíme snažiť dosiahnuť cieľ Parížskej dohody znížiť globálne emisie skleníkových plynov a dosiahnuť nulovú čistú ekonomiku. Pocit naliehavosti sa rozšíril aj na investorov, ktorí čoraz viac vyvíjajú tlak na spoločnosti, aby definovali jasné stratégie zmeny klímy.

Meranie vplyvu uhlíkovej stopy spoločnosti

Prvým krokom je výpočet uhlíkovej stopy spoločnosti. Meraním celkových emisií skleníkových plynov, zvyčajne počas jedného roka, môže spoločnosť posúdiť svoj základný vplyv na životné prostredie. Analýza zahŕňa tri typy emisií.

Rozsah 1 sú priame emisie, ktoré vznikajú zo zdrojov kontrolovaných alebo vlastnených spoločnosťou, ako je spaľovanie paliva v kotloch, peciach a podnikových dopravných prostriedkoch. Rozsah 2 je z nákupu elektrickej energie, pary, tepla alebo chladu, zatiaľ čo rozsah 3 je z iných nepriamych činností v podnikových operáciách smerom nahor a nadol, ako je dodávateľský reťazec, služobné cesty, dochádzanie do práce a odpad. Rozsah 3 zahŕňa v prípade správcu majetku a aktív, akým je Lombard Odier, aj investície uskutočnené v mene našich klientov. Emisie rozsahu 4 alebo emisie, ktorým sa možno vyhnúť, nedávno pritiahli pozornosť, čiastočne kvôli trendom v práci z domu. Zatiaľ čo tieto zníženia emisií sa vyskytujú mimo hodnotového reťazca spoločnosti, rozsah 4 uľahčuje dekarbonizáciu pre iné časti hospodárstva. (Ebba Lepage)